🤍

از مجموعه دیدار…

ماگ همراه با لاستر طلا🌟
قیمت: ۱۷۰ هزار تومان.

Underglaze painting on ceramic mug with gold luster✨

#mug #ceramicmug #ceramicmugs #ceramics #ceramicart #ceramicdesign #ceramist #ceramicstudio #ceramiclover #ceramiclovers #mughttps://t.co/zrKrbsqX3z https://t.co/rMTFCykUaP